живопис
- Сашо Камбуров | назад


САШО КАМБУРОВ

Роден е на 28 февруари 1963 година.Завършил е живопис при професор Русчуклиев в университета "Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново, България. Член е на Съюза на българските художници - член на Международната асоциация за пластични изкуства АИАП (ЮНЕСКО). Живее и работи в Плевен, България.
Работи в областта на живописта, графиката и графичния дизайн. В последните години творческите търсения са насочени към митофолклорния свят на българина. В митофолклорният цикъл се третират извечните начала - мъжко и женско, борбата между земните сили и човешкия дух.
Често срещани персонажи от българския фолклор са самодивите и кукерите. В композициите се разкрива културна многопластовост - от езическо-митологичното през ритуално-фолклорното до библейско-християнската символика.
Цветовете в картините са вдъхновени от многобагрието на българската природа, от земята на Орфей. Живописното изграждане се характеризира с богато нюансирани и хармонирани тонове, контрастни цветове, топлота и бликаща експресивност. Умишлено търсената деформация води до наивистична изказност, подчинена на първичното и ирационалното.
Авторът е организирал 9 самостоятелни изложби в периода 1992-2002г., както и е участвал в повече от 20 общи изложби в периода 1993-2005г
.

             
     


© 2005 Зинев Арт Технологии. Всички права запазени.